Halaman

Khamis, 18 November 2010

Tahniah! Pelajar Cemerlang UPSR 2010

                                Tahniah!..antara yang cemerlang. Yang lain jangan berputus asa..

1. Nur Masturah Bt Azizan                              5A           S.K Klebang Besar, Melaka
2. Anisah Syafiqah Bt Zailani                           4A 1B      S.K Klebang Besar, Melaka
3. Nurul Syafiqah Bt Sulaiman                         4A 1B      S.K (P) Methodist 2, Melaka
4. Nur Atirah Farahana Mohamad Fadel         4A 1B      S.K Klebang Besar, Melaka
5. Muhammad Syahrul Naim Roslan                4A,1B      S.K Malim, Melaka